කෙටි කර ඇති Links වල සැබෑ Links හොයාගමු…

lcd cld.png

ඊයේ දවසේ, ඔයාලට අපි කෙටි සබැඳියන් (shortened URL) ගැන හැඳින්වීමක් කළා. ඔයාලා දන්නවනේ, ඒවයේ භයානක පැත්තකුත් තියෙනවා…

Continue reading “කෙටි කර ඇති Links වල සැබෑ Links හොයාගමු…”

අපේම රටේ නිපදවූ Virus Guard එක [Dr Lion Virus Blocker 2016]

වයිරස් ගාඩ් එක ගැන කියන්න කලින් මේක හැදුව කෙනා ගැන කියන්න එපැයි. මේ වයිරස් ගාඩ් එක හදලා තියෙන්නේ අපේම රටේ කෙනෙක් වන ජනක පත්ම කුමාර. Continue reading “අපේම රටේ නිපදවූ Virus Guard එක [Dr Lion Virus Blocker 2016]”

WordPress.comහි නොමිලේ වෙබ්අඩවියක් හෝ බ්ලොග් සටහනක් සාදාගන්න.

ඉහළ ↑