දැන් ඔයාගේ පරිගණකයටත් Whatsapp…

කවුරුත් දන්න Whatsapp කියන්නේත් Viber වගේම දුරකතන සඳහා නොමිළේ Data calls සහ Messages කරන්න හැකියාව ලබාදෙන සුපිරි සේවාවක්නේ… 

Continue reading “දැන් ඔයාගේ පරිගණකයටත් Whatsapp…”

Advertisements

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑