ලෝකයේ ඕනෙම තැනක තියෙන පරිගණකයකයට ඔබේ දුරකතනයෙන් හෝ පරිගණකයෙන් ඇතුළු වන්න. [Team Viewer]

කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් හරි පරිගණකයෙන් හරි ලෝකයේ ඕනෙම තැනක තියෙන පරිගණකයක් Remotely (දුරස්ථව) පාලනය කරන්නේ කියලා අද කතා කරමු.

Continue reading “ලෝකයේ ඕනෙම තැනක තියෙන පරිගණකයකයට ඔබේ දුරකතනයෙන් හෝ පරිගණකයෙන් ඇතුළු වන්න. [Team Viewer]”

Copy කරන්න බැරි විදිහේ DVD,CD Copy කරමු… [DVD Cloner Gold 2016]

lcd cld.png

තත්වය බාල නොකර DVD එකේ තියෙන 4 GB චිත්‍රපටය 700 MB වලට Rip කරන විදිහ ගැන අපි කතා කළා මතක ඇති. මේ අරගෙන ආවේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන නියම මෘදුකාංගයක්. මේ මෘදුකාංගය භාවිතා කරලා ඔයාට පුළුවන් Copy කරන්න බැරි විදිහේ CD / DVD Copy කරගන්න. මේ තමයි DVD Cloner Gold මෘදුකාංගයේ 2016 සංස්කරණය. ඒ කියන්නේ නවතම සංස්කරණය.
Continue reading “Copy කරන්න බැරි විදිහේ DVD,CD Copy කරමු… [DVD Cloner Gold 2016]”

කෙටි කර ඇති Links වල සැබෑ Links හොයාගමු…

lcd cld.png

ඊයේ දවසේ, ඔයාලට අපි කෙටි සබැඳියන් (shortened URL) ගැන හැඳින්වීමක් කළා. ඔයාලා දන්නවනේ, ඒවයේ භයානක පැත්තකුත් තියෙනවා…

Continue reading “කෙටි කර ඇති Links වල සැබෑ Links හොයාගමු…”

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑