ශ්‍රී ලාංකීය සංඥා භාශාව – V කොටස [ඉංග්‍රීසි] (Video)

Continue reading “ශ්‍රී ලාංකීය සංඥා භාශාව – V කොටස [ඉංග්‍රීසි] (Video)”

Advertisements

WordPress.comහි නොමිලේ වෙබ්අඩවියක් හෝ බ්ලොග් සටහනක් සාදාගන්න.

ඉහළ ↑