කප්රුක සිංහල / ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝශය

KaprukaDictionary in Tamil and Sinhala

Continue reading “කප්රුක සිංහල / ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝශය”

Advertisements

WordPress.comහි නොමිලේ වෙබ්අඩවියක් හෝ බ්ලොග් සටහනක් සාදාගන්න.

ඉහළ ↑