දැන් Google Street View ශ්‍රී ලංකාවටත්…

lcd cld

ඔන්න ශ්‍රී ලංකාව තුළත්  Google Street View පහසුකම දැන් ලබා දී තිබෙනවා. මොකක්ද මේ Google Street View පහසුකම, කොහොමද මේ පහසුකම භාවිත කරන්නේ කියලා මේ ලිපියෙන් අපි කතා කරනවා. Continue reading “දැන් Google Street View ශ්‍රී ලංකාවටත්…”

WordPress.comහි නොමිලේ වෙබ්අඩවියක් හෝ බ්ලොග් සටහනක් සාදාගන්න.

ඉහළ ↑