ෆෝල්ඩර් (Folders) පාට පාට කරන විදිහ…

lcd cld.png

Continue reading “ෆෝල්ඩර් (Folders) පාට පාට කරන විදිහ…”

Advertisements

WordPress.comහි නොමිලේ වෙබ්අඩවියක් හෝ බ්ලොග් සටහනක් සාදාගන්න.

ඉහළ ↑