මෙන්න නියම Combo Facebook Cover Photo සහ Profile Picture එකක් විනාඩි 2න් හදාගන්න විදිහ…

lcd cld.png

මේ වැඩේ සමහරවිට ඔයාලා විවිධ පින්තූරු සංස්කරණය කරන Photoshop වගේ මෘදුකාංග භාවිතායෙන් උත්සහ කරලා ඇති. හැබැයි ඔයා මහන්සි වෙලා තියෙන්නේ කිසිම තේරුමක් නැතුවයි. Continue reading “මෙන්න නියම Combo Facebook Cover Photo සහ Profile Picture එකක් විනාඩි 2න් හදාගන්න විදිහ…”

Online පින්තූරු Edit කරන්න හොඳම වෙබ් අඩවිය… [PicMonkey]

lcd cld.png

අද 2016 පෙබරවාරි 29වෙනිදා. ඒ කියන්නේ අධික අවුරුද්දක්. අධික අවුරුද්දක් එන්නේ අවුරුදු 4කට සැරයක්. ගිය වර අධික අවුරුද්දක් ආවේ 2012 අවුරුද්දේ. මීළඟට අධික අවුරුද්දක් එන්නේ 2020 අවුරුද්දේ. ඉතින් අද අපි කියලා දෙන්නේ අධික අවුරුද්ද ගැන නෙමෙයිනෙ 😀 ඒ නිසා කෙළින්ම මාතෘකාවට බහිමු.

Continue reading “Online පින්තූරු Edit කරන්න හොඳම වෙබ් අඩවිය… [PicMonkey]”

WordPress.comහි නොමිලේ වෙබ්අඩවියක් හෝ බ්ලොග් සටහනක් සාදාගන්න.

ඉහළ ↑