ඔයාගේ pc/lap එකේ Drivers ඔක්කොම Backup කරලා තියාගමුද?

Continue reading “ඔයාගේ pc/lap එකේ Drivers ඔක්කොම Backup කරලා තියාගමුද?”

Advertisements

WordPress.comහි නොමිලේ වෙබ්අඩවියක් හෝ බ්ලොග් සටහනක් සාදාගන්න.

ඉහළ ↑