සත්ත්ව වර්ගීකරණය [Animal Classification Sinhala Presentation]

සත්ත්ව වර්ගීකරණය කියන්නේ සා/පෙළ විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව පාඩමක්. ඉතින් මම සා/පෙළ කරන කාලේ සත්ත්ව වර්ගීකරණය ගැන මං නිර්මාණය කරපු පුංචි වුනත් වටිනා කියන Presentation එකක් ඔයාල හැමෝම එක්ක බෙදාගන්න කැමතියි. ඔන්න පහලින් තියෙනවා වීඩියෝ එක.

Continue reading “සත්ත්ව වර්ගීකරණය [Animal Classification Sinhala Presentation]”

සතුන්ට ලෝකය පෙනෙන ආකාර… [Video]

lcd cld.pngසත්තුන්ට ලෝකය පේන විදිහ ගැන හිතලා තියෙනවද? ඔන්න ඒ ප්‍රශ්ණය තියෙන අයට ඒ ප්‍රශ්ණෙ අද විස‍ඳගන්න පුළුවන්. මේ ගෙනාවෙ සතුන් කිහිපදෙනෙකුට පේන විදිහ ගැන තියෙන වීඩියෝවක්.

Continue reading “සතුන්ට ලෝකය පෙනෙන ආකාර… [Video]”

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑