ෆෝන් එකට ගහන්න පුළුවන් පෙන් ඩ්‍රයිව්

 ලිපිය:- මිස්ටර් ජයේ

OTG FlashDrive

 

 

Continue reading “ෆෝන් එකට ගහන්න පුළුවන් පෙන් ඩ්‍රයිව්”

Advertisements

WordPress.comහි නොමිලේ වෙබ්අඩවියක් හෝ බ්ලොග් සටහනක් සාදාගන්න.

ඉහළ ↑