අපේ යාළුවො හැමෝම වගේ ඉතින් ඔයාලගේ android එකෙන් mp3 අහනවනේ නේද.ඔන්න එහෙනම් නියන්මෙට sound තියෙන නියම app එකක් මෙන්න…

Picture

Continue reading “අපේ යාළුවො හැමෝම වගේ ඉතින් ඔයාලගේ android එකෙන් mp3 අහනවනේ නේද.ඔන්න එහෙනම් නියන්මෙට sound තියෙන නියම app එකක් මෙන්න…”

WordPress.comහි නොමිලේ වෙබ්අඩවියක් හෝ බ්ලොග් සටහනක් සාදාගන්න.

ඉහළ ↑