ඉකි ගසා හඬන – අමරසිරි පීරිස්


Download 
ඉකි ගසා හඬන අතීතයක
කඳුළු එක්ක ගනුදෙනු කරනා
මට මගේ නොවන මගේම ආදරයක් තිබුණා

හීනෙන් හිනැහී තුන්යම මා රවටා
මැදියම් මහා රෑ අදටත් හිත ඉගිලෙනවා
නින්දෙන් ඇහැරී කලුවරේම යලි සොයනා
 

මට මගේ නොවන මගේම ආදරයක් තිබුණා

රිදුමක් වාගේ කිසිදා සුව නොවෙනා
සුසුමින් විතරක් නිරතුරුවම පිරි මදිනා
උහුලනු බැරි තැන උණු කඳුළුම වගුරුවනා
 

මට මගේ නොවන මගේම ආදරයක් තිබුණා

මට මගේ නොවන මගේම ආදරයක් තිබුණා ///

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑