English #02 පාඩම – The Simple Present Tense (Part 1)

lcd cld
ඔන්න ඊළඟ කොටස අද ගෙනාවා. අපි එදිනෙදා පුරදු විදියට කරන දේවල් (දත් මදින එක), ඒ වගේම කවදාවත් වෙනස් නොවෙන දේවල් (නැගෙනහිරෙන් ඉර පායන එක) ගැන කතාකරනකොට අපි දන්නෙම නැතුව පාවිච්චි කරන්නෙ Simple Present Tense තමයි.
මෙතනදි ක්‍රියාපදය මම අර පලවෙනි පාඩමේදි ඔයාට කිව්ව මූලික අවස්ථාවෙන් (Stem) ම තියන්න ඕන. ඒ කියන්නෙ අපි ක්‍රියාපදය වෙනසක් නොකර ඒ විදියටම පාවිච්චි කරනවා. ඒ ගැන පහල අපි කතා කරනවා…හරිනේ.
මේ පහළින් තියෙන කාලය අඟවන පදත් ඔයාට මේ වාක්‍ය අගට යොදාගන්න පුලුවන්.
 • හැම උදෑසනකම – Every morning (එව්රි මෝනින්ග්)
 • හැම සවසකම – Every evening (එව්රි ඊවිනින්ග්)
 • හැම රාත්‍රියකම – Every night (එව්රි නයිට්)
 • හැමදාම -Every day (එව්රි ඩේ)
 • හැම සතියකම – Every week (එව්රි වීක්)
 • හැම මාසයකම – Every month (එව්රි මන්ත්)
 • හැම අවුරුද්දකම – Every year (එව්රි ඉයර්)
 • හැම මිනිත්තුවකම – Every minute (එව්රි මිනිට්)
 • හැම තත්පරයකම – Every second (එව්රි  සෙකන්ඩ්)
 • දිනපතා – Daily (ඩේලි)
 • සතිපතා – Weekly (වීක්ලි)
 • මාස්පතා – Monthly (මන්ත්ලි)
 • අවුරුදුපතා – Yearly/Annually (ඉය‘ලි/ඇනුවලි)
 • දවසකට වරක් – Once a day (වන්ස් අ ඩේ)
 • දවසකට දෙවරක් – Twice a day / Two times a day (ට්වයිස් අ ඩේ/ ටූ ටයිම්ස් අ ඩේ)
 • දවසකට තුන්වරක් – Three times a day (ත්‍රී ටයිම්ස් අ ඩේ)
 • දවසකට හතරවරක් – Four times a day (ෆෝ ටයිම්ස් අ ඩේ)
 • සතියකට වරක් – Once a week (වන්ස් අ වීක්)
 • මසකට වරක් – Once a month (වන්ස් අ මන්ත්)
 • අවුරුද්දකට වරක් – Once a year (වන්ස් අ ඉය‘)
ඒත් මේ වචන පහළින් තියෙන කාලය අඟවන පද ටික යෙදෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම කර්තෘ සහ ක්‍රියාව අතරට….
 • නිතරම – Always / Frequently (ඕල්වේස්/ෆ්‍රීක්වන්ට්ලි)
 • බොහෝවිට – Often (ඕෆන්)
 • සිරිත් පරිදි – Usually (යූෂුඅලි)
 • සාමාන්‍යයෙන් – Generally / Normally (ජෙනරලි/නෝමලි)
 • ඇතැම්විට/සමහරවිට – Sometimes (සම්ටයිම්ස්)
 • කලාතුරකින් – Seldom/Rarely (සෙල්ඩම්/රෙආලි)
 • ඉතාමත් කලාතුරකින් – Once in a blue moon (වන්ස් ඉන් අ බ්ලූ මූන්)
මේ වචන අපි ඉස්සරහදි කරන පාඩම් වලදි පාවිච්චි කරමු….
ඔයාට මතකද මම කලින් පාඩමේදි කිව්ව වාක්‍ය රටාව. කාල දොලහටම එකම වාක්‍ය රටාවක් තියෙනව කියල මම කිව්වෙ……
කර්තෘ + ක්‍රියාව + කර්මය
අපි Simple Present Tense එකේදිත් මේ රටාවම තමයි පාවිච්චි කරන්නෙ.
මම බත් කනවා
මම කනවා බත්
 I eat rice
 තව එකක් බලමු….
මම හැමදාම පාසලට යනවා
මම යනවා පාසලට හැමදාම
I go to school everyday
තව එකම එකක්….
ඒගොල්ලො සතියකට වරක් මෙහෙ එනවා
ඒගොල්ලො එනවා මෙහෙ සතියකට වරක්
 They come here once a week
 • Simple present tense එකේදි අපි ක්‍රියාපදය තියන්නෙ මූලික අවස්ථාවෙන්. අර අපි “නවා“ කියල කිව්වෙ. මතකයි නේද?
 • කාලය අඟවන පද අපි ඒ වාක්‍යය අගින් යොදනවා.
 • අර මම දීලා තියෙන මුල් වචන 20 වාක්‍යයෙ මුලට හරි අගට හරි දාන්න පුලුවන්. දෙවෙනි වචන list එක කර්තෘ සහ ක්‍රියාව අතරට තමයි රිංගන්නෙ. මෙන්න මේ වගේ.
මම නිතරම පොත් කියවනවා
මම නිතරම කියවනවා පොත්
 always read books
මම කිව්වනෙ Simple Present Tense එකේදි අපි ක්‍රියාපදය මූලික අවස්ථාවෙන් තියනව කියලා. මේ බිහිවුණු අවස්ථාවත් දෙවිදියකට තේරුම් ගන්න පුලුවන්.
  1. මම (I) , ඔබ (You) කියන දෙන්නා ඇතුලුව සියලුම බහුවචන කර්තෘන් මොකක් හරි ක්‍රියාවක් කරනකොට අපි ඒ Stem එක වෙනසක් නොකර එහෙමම තියනවා. මෙන්න මේවගේ
 • මම යනවා – I go
 • ඔබ යනවා – You go
 • ඒගොල්ලො යනවා – They go
 • අපි යනවා – We go
  1. මම (I) , ඔබ (You) දෙන්න ඇරෙන්න අනිත් හැම ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක්ම Simple Present Tense එකේ ක්‍රියාවක් (“නවා“) කරනකොට අපි ක්‍රියාපදයේ බිහිවුණු අවස්ථාව අගට S ශබ්දයක් එකතු කරනවා. (ඒ විදියට එස් ශබ්දය එකතු කරන හැටි පහළින් බලන්නකො හොඳද…)
 • ඔහු යනවා – He goes
 • ඇය යනවා  She Goes
 • අමල් යනවා – Amal Goes
Simple Present Tense ඒකවචන ක්‍රියාපද ගොඩනැගීම
  • o, ch, sh, ss සහ x වගේ අකුරු වලින් ඉවරවෙන ක්‍රියාපද වල අගට අපි “es” එකතු කරනවා.
 • Go – Goes
 • Catch – Catches
 • Wash – Washes
 • Discuss – Discusses
 • Mix – Mixes
  • Y අකුරෙන් අවසන් වෙන ක්‍රියාපද
 • Y අකුරට කලින් තියෙන්නෙ Constant එකක් නම් අපි Y කපලා “ies” එකතු කරනවා
 • Fly – Flies
 • Cry – Cries
 • Y අකුරට කලින් තියෙන්නෙ Vowel එකක් නම් අපි අගට “s” එකතු කරනවා
 • Play – Plays
 • Buy – Buys
  • මේ ඇරෙන්න අනිත් ක්‍රියාපද වලදි නම් අපි අගට “s” විතරක් එකතු කරනවා.
 • Show – Shows
 • Come – Comes
සාරාංශය
 • I සහ You ඇතුළු සියලුම බහුවචන කර්තෘන් සඳහා ක්‍රියාපදය එහි බිහිවුණ අවස්ථාවෙන් තියන්න. (Go)
 • I සහ You හැර සියලුම ඒකවචන කර්තෘන් සඳහා ක්‍රියාපදය අගට S ශබ්දය එක් කරන්න. (Goes)
◄◄◄1වන පාඩම                                                                                            3වන පාඩම►►►

2 thoughts on “English #02 පාඩම – The Simple Present Tense (Part 1)

Add yours

අදහස් දක්වන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

raigamahandiya

Not Just Another WordPress.com site

jangun.wordpress.com/

විචාරකගේ අඩවිය - සමගාමී බ්ලොගර් අඩවියේ ලිපිනය - wicharaka.blogspot.com

Sinhala ItZone

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

කොම්පියුටර් soft - Software | Tricks | News | Sinhala Tutorials

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

++::Trick Lanka::++ | Sri Lanka Trick World

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

#sirKinaa

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

සොෆ්ට්වෙයාලන්තය|softwarelanthaya

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

tech සයුර

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

LCD CLD Group

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

LCD CLD Group Blog Reader | LCD CLD Group බ්ලොග් කියවනය

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

Aluth.com

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

Hetadina blog

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

බයිස්කෝප් මංසල

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

Blog of Sadeepa

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

L.C. Demel's Sinhala Subtitles

with Baiscope Sinhalen...

%d bloggers like this: